AA 15/01 Stakingen in de gevangenissen


Naar aanleiding van een staking heeft de federale Ombudsman een gevangenis bezocht en vastgesteld dat de gevangenen, het aanwezige peroneel en de omliggende bevolking onaanvaardbare risico’s lopen.

De meest elementaire behoeften en rechten van de gevangenen – voldoende voeding, het verzekeren van een minimale hygiëne, geen gevaar voor gezondheid of eigen leven,
contact met familieleden – zijn niet langer verzekerd.

De bescherming van deze aspecten tijdens een staking moet worden gegarandeerd.

Lees de volledige aanbeveling aan het Parlement.