AA 17/01 Verhoogde tegemoetkoming voor personen met een handicap bij een ambtshalve medische herziening


De federale Ombudsman beveelt aan om de reglementering over de tegemoetkomingen aan personen met een handicap aan te passen opdat de verhoging van de tegemoetkomingen die het gevolg is van een ambtshalve medische herziening, ingaat vanaf de eerste dag van de maand volgend op de geplande herzieningsdatum.

Lees de aanbeveling AA 17/01 aan het Parlement.