Van 22 tem 30 juli zijn we telefonisch enkel bereikbaar van 9u tot 12u30. Contacteer ons gerust online.   
 

Advies aan het Parlement: de bescherming van klokkenluidersDe Kamercommissie Justitie bespreekt momenteel het wetsvoorstel teneinde klokkenluiders een wettelijke status te verlenen en bescherming te bieden. Het advies van de federale Ombudsman zal bijdragen tot de bespreking.

De federale Ombudsman schreef dit advies op basis van
-zijn ervaringen wanneer hij meldingen over integriteitsschendingen binnen de federale overheid onderzoekt ;
-zijn werkzaamheden in het kader van de omzetting van de Europese Richtlijn over klokkenluiders.

Zo stelt hij voor om in het wetsvoorstel bepaalde vereisten op te nemen die expliciet in de Belgische wet van 15 september 2013 en de Europese Richtlijn staan.

Of het nu over de overheid of de privésector gaat, de federale Ombudsman vindt het absoluut noodzakelijk om klokkenluiders en alle andere betrokken personen die mogelijk het slachtoffer kunnen worden van vergeldingsacties, volledig en doeltreffend te beschermen. Hij verwelkomt elk wetgevend initiatief in die zin.

> Lees het advies van de federale Ombudsman (in pdf)gepost op: 04/02/2021