Ambtenaren klokkenluiders voortaan beter beschermd


© Belga

De wet van 8 mei 2019 die recent in werking is getreden, wijzigt de wet van 15 september 2013 en biedt een betere bescherming aan de klokkenluiders bij de federale overheid. Hieronder de belangrijkste wijzigingen.

Algemeen belang
Het misbruik of de fraude dat wordt gemeld door de ambtenaar klokkenluider moet een bedreiging of schending zijn van het algemeen nut.

Oud personeelsleden
De oud personeelsleden die gedurende minder dan twee jaar de dienst hebben verlaten, mogen eveneens een misbruik of fraude melden.

Een betere bescherming
De duur van de bescherming van de klokkenluiders gaat van 2 naar 3 jaar. Wanneer er sprake is van vergelding, kunnen de ambtenaren die melding hebben gedaan bijvoorbeeld vragen om de maatregelen die tegen hen werden genomen te annuleren en onder bepaalde voorwaarden tijdelijk tewerkgesteld worden in een andere dienst of een andere administratie. De vertrouwenspersonen integriteit van de federale overheidsdiensten die bepaalde meldingen van ambtenaren ontvangen genieten eveneens van een bescherming.

Melding doen ?
Denkt u getuige te zijn van misbruik of fraude in een federale overheidsdienst ?
Meldt dit dan aan het Centrum integriteit van de federale Ombudsman. De procedure is strikt vertrouwelijk !

gepost op: 20/06/2019