Belastingen: Ik heb mijn aanslagbiljet ontvangen? Wat nu?


Het aanslagbiljet is een document dat u van de FOD Financiën ontvangt. Het bevat het overzicht van de informatie op uw belastingaangifte, de berekening van uw belastingen en het bedrag dat u zult ontvangen of moet betalen.


Nog niet ontvangen?

Heeft u uw aanslagbiljet nog niet ontvangen ? Geen paniek!  De FOD Financiën heeft tot 30 juni van het jaar dat volgt op uw aangifte om uw aanslagbiljet te verzenden. U kunt de stand van zaken van uw aangifte nakijken op www.myminfin.be.

1. Kijk uw aanslagbiljet zorgvuldig na

Elk jaar lopen te veel burgers aanzienlijke belastingvoordelen mis. Waarom? De FOD Financiën vult uw aangifte vooraf in, maar beschikt niet altijd over alle informatie. Soms beschikt hij niet over de juiste informatie en bevat uw aangifte fouten.

Kijk daarom steeds, van zodra u het aanslagbiljet ontvangt, zorgvuldig alle gegevens na. Zelfs wanneer u een voorstel tot vereenvoudigde aangifte had ontvangen is het nodig alles na te kijken. Om u te helpen heeft de FOD Financiën onze aanbeveling gevolgd en een lijst met vaak voorkomende fouten en onvolledigheden opgemaakt.

2. Wacht niet

Ontdekt u een fout of een onvolledigheidop uw aanslagbiljet of heeft u een twijfel over de berekening, wacht niet om dit door te geven aan de FOD Financiën. Neem onmiddellijk telefonisch of per e-mail contact op met uw belastingkantoor. U vindt de  gegevens op uw aanslagbiljet. De FOD Financiën zal het nodige doen om uw situatie recht te zetten.

3. Dien een bezwaar in

Ontvangt u geen antwoord van uw belastingkantoor of bent u het niet eens met het antwoord ? Dien binnen de zes maanden na verzending van uw aanslagbiljet (te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending) een bezwaar in. U kan het bezwaar online indienen, via uw fiscaal dossier op www.myminfin.be, of per brief. De procedure vindt u op de keerzijde van uw aanslagbiljet en op de website van de FOD Financiën.

4. Contacteer ons

Als uw probleem aanhoudt of als u ontevreden bent over het antwoord van de FOD Financiën of over de manier waarop hij uw bezwaar heeft behandeld, schakel ons dan in. Wij onderzoeken uw probleem en gaan voor u op zoek naar een oplossing. 

gepost op: 28/09/2021