Home

07/07/2020

David Baele start als nieuwe Nederlandstalige federale ombudsman

Op 7 juli legde David Baele de eed af als federaal ombudsman. Hij begint aan een mandaat van 6 jaar en volgt daarmee Guido Herman op.

lees meer
02/07/2020

10 aanbevelingen om klokkenluiders maximaal te beschermen

Een twintigtal Europese publieke instellingen die de opdracht hebben om toe te zien op de integriteit en goed bestuur binnen de overheidsdiensten hebben 10 aanbevelingen klaar voor de parlementen en regeringen in Europa. De doelstelling : klokkenluiders maximaal beschermen. De federale Ombudsman, die misbruik en fraude binnen de Belgische federale overheid onderzoekt, onderschrijft de aanbevelingen.  

lees meer
25/06/2020

Corona: Burgers vinden ook houvast bij de federale Ombudsman

Door de coronacrisis zoeken vele burgers naar antwoorden. Dat zorgde voor een toevloed aan vragen bij federale administraties. De burgers zochten ook houvast bij de federale Ombudsman. In april en mei hadden 4 op 10 van de klachten rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met Corona.

lees meer
12/06/2020

Coronavirus : kantoren en permanenties federale Ombudsman heropenen op 15 juni

Vanaf maandag 15 juni kunt u opnieuw een afspraak maken in onze kantoren en permanenties om een medewerker van de federale Ombudsman te ontmoeten. Onze kantoren in Brussel en onze permanenties in uw buurt openen opnieuw voor het publiek. We hebben de nodige maatregelen genomen voor uw gezondheid en die van onze medewerkers. Een ontmoeting kan enkel op afspraak. Hoe u een afspraak maakt, leest u hierna. 

lees meer
27/05/2020

Coronavirus: begin juni nieuwe vluchten voor de Belgen die vastzitten in Marokko

Sinds enkele weken ontvangt de federale Ombudsman vragen en klachten van mensen die vastzitten in Marokko en die naar België willen terugkeren. De FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade in Marokko doen hun best om de vele aanvragen te behandelen en de repatriëringen mogelijk te maken. Ze kondigden op 26 mei aan dat er begin juni een derde reeks retourvluchten vanuit Casablanca komt. Zit u vast in Marokko en wil u terugkeren naar België, dan is het dus belangrijk dat u dat aan de ambassade meldt als u dat nog niet gedaan hebt.

lees meer